Työstäni olen saanut erinomaista palautetta

– tunne että tulee ymmärretyksi
– arvostavaa läsnäoloa
– kuuntelija
– maanläheinen
– eläytyvä
– kyseenalaistaa ja haastaa pohtimaan
– tunteet saa tuntua
– tukea omille ajatuksille
– myös teoreettista tietoa
– tarpeellinen oma aika