Palvelut

Tarjoan tukikeskusteluja matalalla kynnyksellä.

Tarjoamassani ohjaustavassa näkökulma on asetetuissa tavoitteissa, toiminnassa ja tulevaisuudessa. Pyrin asioita konkretisoivaan toimintatapaan. Ohjaustilanteissa on lupa purkaa huolia. Oloa helpottaa kun vaikeuksista voi puhua ja selkiyttää tilannetta ulkopuolisen ihmisen kanssa. Erilaisia ratkaisuja etsiessä voimavarat karttuu. Haastavat vuorovaikutustilanteet usein kuormittavat työntekijää.

Toteutus joko yksilö-, pari-, ryhmä-,tai perheohjauksena. Tavoitteet ja rakenne sovitaan aina yhdessä tilaajan ja ohjaukseen osallistuvien kesken. Usein työnohjaus toteutuu 10-20 tapaamiskerran kokonaisuutena, noin kerran kuukaudessa tai useammin.

Tavoitteet

Ohjauksen tavoitteet sovitaan prosessin alkaessa. Tyypillisiä tavoitteita ovat:

  • lisätä oman työn arvostusta ja parantaa itsetuntemusta
  • selkiyttää omaa roolia ja uusia toimintatapoja   
  • oppia havaitsemaan kehityshaasteita ja laatia suunnitelmia niiden toteuttamiseksi
  • löytää voimavaroja ja vahvuuksia, ehkäistä negatiivisen kierteen syntyä
  • sopeutua muutostilanteissa
  • parantaa vuorovaikutustaitoja työyhteisössä, perheessä ja/tai eri toimijoiden välillä

Ohjauksen tavoitteilla voidaan vastata haasteellisen työn erityiskysymyksiin, avata uusia näkökulmia, vahvistaa ammatti-identiteettiä, tukea työssä jaksamisessa, vähentää ylimääräisen huolehtimista, ja auttaa sanoittamaan tunteita muutos- ja kriisitilanteissa normalisoiden arkea.