Palvelut

Tarjoan tukikeskusteluja matalalla kynnyksellä.

Tarjoamassani työnohjaustavassa näkökulma on asetetuissa tavoitteissa, toiminnassa ja tulevaisuudessa. Pyrin asioita konkretisoivaan toimintatapaan. Ohjaustilanteissa on lupa purkaa huolia. Oloa helpottaa kun vaikeuksista voi puhua ja selkiyttää tilannetta ulkopuolisen ihmisen kanssa. Erilaisia ratkaisuja etsiessä voimavarat karttuu.

Toteutus joko yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet ja rakenne sovitaan aina yhdessä tilaajan, ohjaukseen osallistuvien kesken. Usein työnohjaus toteutuu 10-20 tapaamiskerran kokonaisuutena, noin kerran kuukaudessa tai useammin. Hintaan vaikuttaa ryhmän koko, matka ym.

Tavoitteet

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan prosessin alkaessa. Tyypillisiä tavoitteita ovat:

  • Lisätä oman työn arvostusta ja parantaa itsetuntemusta
  • Selkiyttää omaa roolia   
  • Oppia havaitsemaan kehityshaasteita ja laatia suunnitelmia niiden toteuttamiseksi
  • Löytää voimavaroja ja vahvuuksia
  • Sopeutua muutostilanteissa
  • Parantaa vuorovaikutustaitoja työyhteisössä ja/tai eri toimijoiden välillä

Työnohjauksen tavoitteilla voidaan vastata haasteellisen työn erityiskysymyksiin, avata uusia näkökulmia, vahvistaa ammatti-identiteettiä, tukea työssä jaksamisessa ja auttaa sanoittamaan tunteita muutos- ja kriisitilanteissa normalisoiden arkea.