Mitä työnohjaus on

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää  www.suomentyonohjaajat.fi

Työnohjaus on oppimis- ja vuorovaikutusprosessi, jolle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita riippuen tilanteesta. Tavoitteet voivat liittyä yhteistyön kehittämiseen, ongelmien ja kuormitustekijöiden tutkimiseen, tai vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

”Sitä saa mitä vahvistaa” Tutustu ratkaisukeskeisyyteen www.ratkes.fi

Työnohjaus lisäätyöhyvinvointia. Jokainen meistä on oman elämän paras asiantuntija.
Vastaukset ja ratkaisut ovat ihmisellä itsellään, työnohjauksen tarkoitus on vain auttaa etsimään ja löytämään ne. Ongelmiin voidaan tavoitteita asettamalla vaikuttaa.

Vaikka useimmat ongelmat ovat ratkaistavissa, on asioita joihin ei voi vaikuttaa, tai niitä ei voi muuttaa – niitä on opeteltava vaan sietämään.

Joskus ongelmat liittyvät suhtautumistapamme tai asenteisiimme.

Työnohjaus voi ehkäistätyöuupumusta merkittävästi, koska se voi auttaa meitä tunnistamaan omaa työkuntoa ja kiinnittämään huomiota sen stressitekijöihin. Tilanteisiin voimme yhdessä löytää toiminnallisia ratkaisuja. Työnohjausta verrataan usein koulutukseen tai terapiaan. Terapeuttinen vaikutus onkin merkittävä, jos työntekijän väsymiseen saadaan ulkopuolisen jäsentäjän myötävaikutuksella apua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, sekä opetusalalla työnohjaus on jo vakiintunut työn tukimuoto, ja käsite on jo siellä tuttu.

Työnohjauksen tarkoitus on selkiyttää perustehtävää. Työnohjaus antaa aikaa ja mahdollisuuden tarkastella omaa työtä ja osallisuutta sen eri näkökulmista. Tarjoamassani työnohjaustavassa näkökulma on asetetuissa tavoitteissa, toiminnassa ja tulevaisuudessa.